Take the drivers seat and enjoy the ride with our designed for driving pleasure theme.

Call: +101 987-456-3210

Mail: xyz123@example.com

Kluba noteikumi

Kluba pamatlikums ir savstarpēja palīdzība uz ceļiem un dzīvē.

  • Par palidzībās atteikšanu kluba biedram piešķir melno nozīmiti, atkārtoti – izslegšana no kluba
  • Visi strīdi starp pirātiem tiek atrisināti kopīgi grupā, galīgo lēmumu pieņem administrācija, un administrācijas lēmums nav apstridāms
  • Visiem pirātiem ir vienādas tiesības
  • Jebkurš pirāts ir tiesīgs atlīdzināt citu pirātu par palīdzību, paļaujoties uz viņa paša uzskatiem
  • Kaitējums, nepatiesa informācija, meli savās interesēs – melna nozīmite ar izslegšanu
  • Sadarbība ar valsts iestādēm bez administrācijas atļaujas ir stingri aizliegta, par neizpildīšānu – izslegšana